piksel

Program jazzovej dielne 2023

Pondelok 7.8.2023
Aktivita Čas Miesto
Registrácia účastníkov od 14:00 do 15:00 ZUŠ Piešťany
Ubytovanie účastníkov od 15:00 do 17:00 Internát
Oficiálne zahájenie Jazzovej dielne 2023 od 19:30 do 20:00 ZUŠ Piešťany
Úvodný koncert lektorov od 20:00 do 21:30 La Musica
Jamsession od 21:30 do 23:00 La Musica

Utorok 8.8.2023
AktivitaČasMiesto
Skupinová výuka nástrojaod 10:00 do 12:00 ZUŠ Piešťany
Obedod 12:00 do 14:00 La Musica
Ensemble vedený lektoromod 14:00 do 17:00 ZUŠ Piešťany
Jamsessionod 20:00 do 23:00 La Musica

Streda 9.8.2023
AktivitaČasMiesto
Skupinová výuka nástrojaod 10:00 do 12:00 ZUŠ Piešťany
Obedod 12:00 do 14:00 La Musica
Ensemble vedený lektoromod 14:00 do 17:00 ZUŠ Piešťany
Jamsessionod 20:00 do 23:00 La Musica

Štvrtok 10.8.2023
AktivitaČasMiesto
Skupinová výuka nástrojaod 10:00 do 12:00 ZUŠ Piešťany
Obedod 12:00 do 14:00 La Musica
Ensemble vedený lektoromod 14:00 do 17:00 ZUŠ Piešťany
Koncert lektorovod 20:00 do 21:30 La Musica
Jamsessionod 21:30 do 23:00 La Musica

Piatok 11.8.2023
AktivitaČasMiesto
Skupinová výuka nástrojaod 10:00 do 12:00 ZUŠ Piešťany
Obedod 12:00 do 14:00 La Musica
Ensemble vedený lektoromod 14:00 do 17:00 ZUŠ Piešťany
Koncert ensemblovod 20:00 do 21:30 La Musica
Jamsessionod 21:30 do 23:00 La Musica

Otázky a odpovede (FAQ)

Prihlásenie na jazzovú dielňu prebieha výhradne formou  elektronickej prihlášky, ktorú nájdete tu.

Program jazzovej dielne je nastavený a rozložený v čase tak, aby výsledný efekt za niečo stál. Jednodňová účasť sa všeobecne neodporúča. Registračný poplatok pokrýva plné 3 dni výuky, a ak sa rozhodnete iba pre jeden deň, môžete tak učiniť.

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené na internáte Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Do internátnych izieb budú rozdeľovaní účastníci podľa vekovej kategórie a pohlavia tak, aby nevznikal diskomfort. Individuálne rozdelenie je možné, pokiaľ sa účastníci poznajú a chcú byť ubytovaní spolu.

Strava v priebehu obeda bude pre účastníkov  jazzovej dielne zabezpečená formou špeciálneho menu v reštaurácii LaMusica. V ostatných časoch pôjdeme v režime individuálneho stravovania.

Na jazzovej dielni sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá ku dňu začiatku podujatia dovŕšila  vek 15 rokov. Účastníci od 15 do 18 rokov si so sebou prinesú písomný súhlas zákonného zástupcu (rodiča) s účasťou na jazzovej dielni, ak ho už nenahrali v registračnom formulári. Súhlas na stiahnutie tu.